Tokyo-Hot n1109 2015 SP Part-2-Natsumi Kojima, Kasumi Iwasaki, Mari Saotome, Natsuki Hasegawa