Tokyo-Hot n1108 2015 SP Part-1-Natsumi Kojima, Kasumi Iwasaki, Mari Saotome, Natsuki Hasegawa